ВИДИ ОСТАЛЕ ВЕСТИНАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
21.11.2014 | Београд
Tourist Organization of Belgrade
  Пит Мондријан. Случај „Композиције II“ Народни музеј у Београду под покровитељством...

TripAdvisor
Check out what other travellers say about Belgrade on TripAdvisor.

О нама

Туристичка организација Београда је јавна служба Скупштине града Београда, основана са идејом да обавља послове развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Београда.

Као дестинацијска менаџмент организација, ТОБ у промоцији Београда, као туристичког одредишта, обједињује туристичке услуге хотела, ресторана, туристичких агенција, произвођача сувенира и старих заната, организатора манифестација и свих других делатности које пружају услуге туристима који посећују Београд.

Наша мисија је промоција Београда као атрактивног туристичког одредишта, очување и развој туристичких, културних и пословних вредности и потенцијала града.

Наша визија је да Београд постане пожељно туристичко одредиште на туристичкој мапи Европе, место које се радо и увек изнова посећује.

Наши циљеви иду у корак са стратегијом развоја туризма Београда.

Посао ТОБ-а подразумева:

  • анализу домаћег и страног туристичког тржишта;
  • планирање развоја београдског туризма;
  • припрему и организацију туристичких манифестација;
  • израду и дистрибуцију туристичког промотивног материјала;
  • организовање и рад мреже туристичких информативних центара;
  • координацију свих учесника туристичке понуде Београда;
  • промоцију сувенира, рукотворина и производа старих заната;
  • промовисање Београда на домаћим и међународним туристичким сајмовима;
  • сарадњу са другим градовима у земљи и иностранству;
  • пружање помоћи у организовању конгреса.


Посeтиоцима Београда ТОБ пружа туристичке информације, организује туре разгледања града аутобусом, бродом, шетње са туристичким водичима, помаже у организацији конгреса и конференција.

 

Програм рада ТОБ за 2013.г.

Финансијски план ТОБ за 2013.г.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ГОДИШЊЕГ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Fin.plan TOB 2013 - izvor 04

Fin.plan TOB 2013 - izvor 01

Извештај о раду 2013

Образложење јануар-јун 2014.

Програм рада 2014.

Финансијски план 01.01.-30.06.  2014.

 

 

 

 

 

 

    ГРАДОВИ ПРИЈАТЕЉИ