VIDI SVEDEŠAVANjA

27

Nov

Beogradski sajam

EXPO ZIM

27

Nov

Izložbeni prostor na prvom spratu Narodnog muzeja

Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije II

29

Nov

od 10 do 16 č Beograd hotel “SLAVIJA“

Sajam kolekcionarstva u Beogradu

VIDI OSTALE VESTINAJNOVIJE VESTI
25.11.2014 | Beograd
Tourist Organization of Belgrade
U poznatom francuskom magazinu Challenges objavljen je putopisni članak o Beogradu, pod...

TripAdvisor
Check out what other travellers say about Belgrade on TripAdvisor.

O nama

Turistička organizacija Beograda je javna služba Skupštine grada Beograda, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji Beograda.

Kao destinacijska menadžment organizacija, TOB u promociji Beograda, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, restorana, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Beograd.

Naša misija je promocija Beograda kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Naša vizija je da Beograd postane poželjno turističko odredište na turističkoj mapi Evrope, mesto koje se rado i uvek iznova posećuje.

Naši ciljevi idu u korak sa strategijom razvoja turizma Beograda.

Posao TOB-a podrazumeva:

  • analizu domaćeg i stranog turističkog tržišta;
  • planiranje razvoja beogradskog turizma;
  • pripremu i organizaciju turističkih manifestacija;
  • izradu i distribuciju turističkog promotivnog materijala;
  • organizovanje i rad mreže turističkih informativnih centara;
  • koordinaciju svih učesnika turističke ponude Beograda;
  • promociju suvenira, rukotvorina i proizvoda starih zanata;
  • promovisanje Beograda na domaćim i međunarodnim turističkim sajmovima;
  • saradnju sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu;
  • pružanje pomoći u organizovanju kongresa.


Posetiocima Beograda TOB pruža turističke informacije, organizuje ture razgledanja grada autobusom, brodom, šetnje sa turističkim vodičima, pomaže u organizaciji kongresa i konferencija.

 

Program rada TOB za 2013.g.

Finansijski plan TOB za 2013.g.

IZMENA I DOPUNA GODIŠNjEG  FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2013. GODINU

Fin.plan TOB 2013 - izvor 04

Fin.plan TOB 2013 - izvor 01

Izveštaj o radu 2013

Obrazloženje januar-jun 2014.

Program rada 2014.

Finansijski plan 01.01.-30.06.  2014.

 

 

 

 

 

 

    GRADOVI PRIJATELJI