Поделите ову страну

Јавне набавке

Јавне набавке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге у области културе за реализацију уметничких програма у циљу промоције града Београда на Међународном сајму туризма у Београду

Одлука о додели уговора-услуге културе

Обавештење о покретању поступка- Сајам Београд

Kонкурсна документација-Сајам у Београду

 

ЈАВНА НАБАВКА: Угоститељске услуге смештаја у земљи

Одлука о додели уговора-Уг.услуге смештаја у земљи

Odluka o obustavi postupaka-j.n.Ugostiteljske usluge smeštaja

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 1

Odgovor na pitanje -ugostiteljske usluge u zemlji

Одговор на питање везано за ј.н.

Позив за подношење понуда - и угоститељске услуге смештаја у земљи

Конкурсна документација угоститељске услуге

 

ЈАВНА НАБАВКА: Посредовање при оглашавању на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм

Одлука о додели уговора-Фејсбук и Инстаграм-Комунис

Позив за подношење понуда Посредовање при куповини медијског простора на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм

Конкурсна

 

Услуге туристичких водича:  Услуге најма моторних возила са возачем у друмском саобраћају у земљи и иностранству

Обавештење о закљученом уговору ј.н. Услуге најма моторних возила

Одлука о додели уговора-ј.н. Услуге најма моторних возила-БС ту

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацја

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге туристичких водича

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора- Удружење т.в. 

Позив Услуге туристичких водича

Конкурсна документација Услуге туристчких водича

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге чишћења пословних просторија ТОБ

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговор на питање- услиге чишћења пословних просторија тоб

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Конкурсна документација

 


План јавних набавки за 2018.


 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге  културе за реализацију манифестацијe:  „Улица Отвореног срца“

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговораус.кул. за реал.маниф. Улица отвореног

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге израде сајамских поставки за представљање туристичке понуде града Београда у земљи и иностранству

Odluka o izmeni ugovora o j.n. Usluge sajamske postavki u zemlji

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна сајамска поставка 2017

 

ЈАВНА НАБАВКА: Куповина публикација

Обавештење о закљуценом уговору-Kуповина публикацијај.н. мал

Одлука о додели уговора

Измене конкурсне документације-куповина публикација

Позив за подношење понуда -куповина публикација

Конкурсна докуметација јавна набавка Куповина публикација

 

ЈАВНА НАБАВКА: Угоститељске услуге исхране и угоститељске услуге смештаја у земљи

Обавештење о закљученом уговору-ј.н. уг.услуге исхране и смештаја

Одлука о додели уговора- угоститељске услуге смеш.и исхр.у земљи

Позив за поднoшење понуда - угоститељске услуге исхране и угоститељске услуге смештаја у земљи 9

Конкурсна документација угоститељске услуге 9

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору-УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА: Куповина microsoft лиценци

Обавештење о закљуценом уговору-КУПОВИНА microsoft ЛИЦЕНЦИ

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге културе за реализацију манифестације „13 Београдски карневал бродова“

Обавештење о закљученом уговору - ЈН7

Одлука о додели уговора јн 72017 13. Београдски кареневал бродова

Kонкурсна 13. Београдски карневал бродова

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде- Услуге културе за реализацију манифестације 13. Београдски карневал бродова

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге културе за реализацију манифестације "Цветни трг" у 2017 години

Обавештење о закљ.уговору- услуге културе за реали маниф.Цветни трг у 2017.год.

Одлука о додели уговора - услуге култ за реали манифес Цветни трг у 2017 години

Обавештење о покретању преговарачког пост.без објављ.поз.за подношење понуда- услуг.култур.за реализа.манифесат,цветни трг у 2017 год

Одлука о додели уговора - услуге култ за реали манифес Цветни трг у 2017 години

 

ЈАВНА НАБАВКА: Куповина електричне енергије

обавештење о закљ. уговру- Куповина електричне енергије

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге културе за реализацију манифестација у Земуну

одлука о додели уговора- услуге културе за реализације манифестација у земуну

обавештење о закљ.уговру- Услуге културе за реализац.манифест. у Земуну

обавештење о покретњу прег.поступка без објавља.позива за подношење услуге културе за реализ манифест у земуну

конкурсна документација - услуге културе за реализацију манифестација у земуну

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге оглашавања и промоције у домаћим медијима и порталу („Национала ревија“ и Арајвл Гајд) и на Twitter-у

обавештење о закљученом уговору

одлука о додлеи уговора

Одговор на постављено питање

обавештење о покретању прегов.поступка

конкурсна документација

competition documentation

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге културе за реализацију програма Калемегдан - “Средњевековни београдски витезови“

обавештење о закљученом уговору-Калемегдан - Средњевек. београдски витезови

одлука о додели уговора- Услуге култ.за реализ.прогр.Калемегдан Средњев.београдски витезови

обавеш. о покрет.прегов.посту.-Услуге културе за реализ.програма средњов.београд.витезови

Услуге култ. за реал. прог. Калем. сред.беог. витезови конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге културе за реализацију програма „ Лето у Скадарлији“ и „Под крошњама топчидерског платана“

Обавештење о закљученом уговору преговара.услуге културе за реализ програма лето у скадарл и под крошња топч платана

Одлука о додели уговора - услуге култ.за реализацију програма лето у скад. и под крош-топч.платана

Oбавеште.о покретању поступка- услуге културе за реализ.програма лето у Скар. и Под крошњ.Топч.платана

конкурсна документација-услуге културе за реализацију порограма лето у Скада. и Под крошњама топч.платана

 

ЈАВНА НАБАВКА:  „Услуге у области културе за реализацију манифестације“ Go dance маратон-Београд плешe “ 

Одлука о додели уговора - услуге у области култ.за реализ.маниф. Go dance маратон Бгд плеше

Обавештење о закљученом уговор у области културе за реализа манифестације go dance maraton бгд плеше

конкурсна докуметација- Услуге култ.за реализациј.манифест.Go dance Маратон БГД плеше

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге туристичких агенција ради обезбеђења услуге превоза и хотелског смештаја у иностранству

Одлука о издавању наруџбенице-31-Пекинг-Мирос

Одлука о издавању наруџбенице-30-Москва-Мирос

Одлука о издавању наруџбенице-29-Берлин-Мирос

Одлука о издавању наруџбенице-28-Софија-Мирос

Одлука о издавању наруџбенице-27ј. н. превоз и смеш.-Миросс

Одлука о издавању наруџбенице-26 Мирос-Тиват-Подгорица

Одлука о издавању наруџбенице-25ј. н. превоз и смеш.-Миросс

Одлука о издавању наруџбенице-24-Љубљана

Одлука о издавању наруџбенице-23-Миросс-превоз-Истанбул

Odluka o izdavanju narudžbenice-22- j.n smeštaj - Bratislava

Одлука о издавању наруџбенице-21-Миросс-смештај и превоз-Штутгарт

Одлука о издавању наруџбенице-19-Штутгарт-превоз смештај

Одлука о издавању наруџбенице-20-Миросс-Истанбул превоз

Одлука о издавању наруџбенице -Мирос-превоз-Солун

Odluka o izdavanju narudžbenice-17-Miross-smeštaj i prevoz-Sankt Peterburg

Одлука о издавању наруџбенице-16-Миросс-превоз-Абу Даби

Одлука о издавању наруџбенице-15-Миросс-смештај Солун

Odluka o izdavanju narudžbenice 14- Atina

Odluka o izdavanju narudžbenice 14

Odluka o izdavanju narudžbenice 13

Одлука о издавању наруџбенице 12

Одлука о издавњу нарџбенице 11

Одлука о издавању наруџбенице 10

Одлука о издавању наруџбенице 09

Одлука о издавању наруџбенице 08 Сарајево

Одлука о издавању наруџбенице - Чикаго

Odluka o izdavanju narudzbenice 05

Odluka o izdavanju narudzbenice-Ljubljana

Одлука о додели наруџбенице број 3-Москва

одлука о издавању наруџбенице- 2 - 11.07.2017.год

одлука о издавању - наруџбенице услуге тури агенц ради обез услу превоза и хотел смеш у иност. 26.06.2017

обавештење о закљученом оквирном споразуму -услуге турист.агенција ради обезб услуге превоза и хотел смеш у иностр

Одлука о закључењу оквирног споразума јн2 услуге тур.агенц.ради обез.услуге превоз.и хотелск.смештаја у иностр

Одговор на постављено питање ЈН2 -услуг.туристи.агенциј.ради обезб.услуге превоза и хотелс.смештаја у иност.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге штампе

Обавештење о закљученом уговору - јавна набавка услуге штампе

Одлука о додели уговора - услуге штампе

Kонкурсна документација -Услуге штампе

Позив за подношење понуда- Услуге штампе

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге агенција за промоцију и логистику

Одлука о измени уговора о ј.н. усл.аг.за пр. и лог.

Обавештење о закљученом уговору-13ј.набавка-Абу Даби

Одлука о додели уговора- Абу Даби-логистика

Обавештење о закљученом уговору-13ј.набавка-Пекинг

Одлука о додели уговора-Пекинг

Одлука о додели уговора-Инстанбул

Обавештење о закљученом уговору - Подгорица

Обавештење о закљученом уговору - 10 логистика - Бања Лука

Одлука о додели уговора логистика - Бања Лука

Одлука о додели уговора логистика - Подгорица

Обавештење о закљученом уговору-09 логистика Софија

Обавештење о закљученом уговору-08 логистика Атина

Одлука о додели уговора логистика-Софија

Одлука о додели уговора - Атина

Обавештење о закљученом уговору - Њујорк

Одлука о додели уговора-Њујорк

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru-05 sarajevo

Обавештење о закљу.о с- услуге агенција за промоцију и логистику-Праг

Одлука о додели уговора- логистика- Праг

Oбавештење о закљученом уговору- услуге агенција за промоцију и логистику- љубљана 03

Odluka o dodeli ugovora ljubljana

Обавештење о закљученом уговору - 2 усл. агенција за промоцију и логистику

Обавештење о закљученом уговору Услуге аг. за промоц. и лог. Солун

Одлука о додели уговора Солун Услуге агенцијаза промоцију и логистику

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о закључењу оквирног споразума - услуге агенц.за промоцију и логист.

Одговор на постављено питање ЈН1

Одговор на постављено питање 1- услуге агенција за промоцију и логистику

Одговор на поставњено питање 2- услуге агенција за промоцију и логистику

Позив за подношење услуге агенција за промоцију и логистику

Конкурсна документација - услуге агенција за промоцију и логистику

 

ЈАВНА НАБАВКА: Куповина улазница за туристичке промотивне програме 

Обавештење о закљученом уговору - Куповина улазница за туристичке промотине програме

Одлука о додели Уговора ЈН7

Конкурсна докуметација Куповина улазница (00000002)

Позив за подношење понуда - куповина улазница за туристичке промотивне програме

 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге обезбеђења манифестација

Обавештење о закљученом Уговору ЈН6

Одлука о додели уговора ЈН 6

Одговор на тражене информације и појашњења ЈН 06

Одговор на тражене информације и појашњења јавна набавка услуге обезбеђења манифестација

Позив за подношење понуда-Услуге обезбеђењаманифестација

Кокнурснa документација Услуге oбезбеђења манифестација

 

ЈАВНА НАБАВКА: Угоститељске услуге исхране и угоститељске услуге смештаја у земљи

Обавештење о закљученом уговору-ј.н. уг.услуге исхране и смештаја

Обавештење о закљученом уговору ЈН5

Обавештење о обустави поступка за партије 3,5,7,8,9,12,14

Одлука о обустави поступка ЈН 5-2017 за партије 3,5,7,8,9,12,14

Одлука о додели уговора ЈН 5 -2017

Oдговор на питање- угоститељске услуге исхране и угоститељске услуге смештаја у земљи

Позив за подношење понуда - угоститељске услуге исхране и угоститељске услуге смештаја у земљи

Конкурсна документација - Угоститељске услуге исхране и угоститељске услуге смештаја у земљи


 

Измене и допуне плана јавних набавки за 2017. годину


 

ЈАВНА НАБАВКА:  Закуп опреме за манифестације

Обавештење о закљученом уговору - закуп опреме за манифестације

Oдлука о додели уговора- Закуп опреме за манифестације

Позив за подношење понуда - закуп опреме за манифестације

Конкурсна докумнтација- Закуп опреме за манифестације


 

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге најма моторних возила са возачем у друмском саобраћају у земљи и иностранству

Обавештење о закљученом уговору- услуге најма моторних возила са возачем у друм. саобр. у земљи и иност.

Одлука о додели уговора

Питање и одговор 2

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор- услуге најма моторних воз.са возач.у друмском саобр.у земљи и иностр.

Позив за подношење понуда

Кокнурснa документацијаЈАВНА НАБАВКА: Услуге туристичких водича

Обавештење о закљученом уговору -Услуге туристичких водича

Oдлука о додели уговора- Услуге туристичких водича

Позив Услуге туристичких водича

Конкурсна документација Услуге туристчких водичаЈАВНА НАБАВКА: Куповина сувенира

Обавештење о закљученом уговору- куповина сувенира

Oдлука о додели уговора- куповина сувенира

Питање и одговор 2-Куповина сувенира

Обавештење о продужењу року за подношење понуда -Куповина сувенира

Питање и одговор - Куповина сувенира

Измене и допуне Конкурсне докуметације Куповина сувенира

Позив за подношење понуда куповина сувенира

Конкурсна докуметација Куповина сувенираПлан јавних набавки 2017
 ЈАВНА НАБАВКА: РАЧУНАРИ

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - РачунариЈАВНА НАБАВКА:
 Услуга културе за реализацију манифестација Улица отворног срца, Нова Година, Православна Нова Година

Обавештење о закљученом уговору - Услуге културе - Нова година

Одлука о додели уговора преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда- Услуге кулутре

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документацијаЈАВНА НАБАВКА: Услуге израде сајамских поставки за представљање туристичке понуде града Београда у земљи и иностранству

Одлука о измени уговора- услуге израде сајамских поставки

Обавештење о закљученом уговору- Услуге израде сајамских поставки за представљање туристичке понуде града Београда у земљи и иностранству

Одлука о додели уговора за јавну набавку сајамске поставке

Конкурсна документација - сајамска поставка

Позив за подношење понуде-Услуге израде сајамских поставки за представљање туристичке понуде града Београда у земљи и иностранству


 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА: Куповина моторног возила

Обавештење о закљученом уговору - Куповина моторног возила

Одлука о додели уговора- Куповина моторног возила

Позив за подношење понуде за јавну набавку Куповина моторног возила

Конкурсна документација јавна набвка куповина моторног возилаИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Измене и допуне број 3 Плана јавних набавки ТОБ


 

ЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФИЛМА

Обавештење о закљученом Уговору- Услуге израде филма

Конкурсна документација - Услуге израде филма

Позив за подношење понуда Услуге израде филма

Питање и одговор на питање у вези јавне набавке –„Услуге израде филма“

Питање и одговор везано за јн 11-16

Одлука о додели Уговора - ЈН Услуге израде филма 


 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ: УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Обавештење о закљученом уговору - Услуга мобилне телефоније


 

ЈАВНА НАБАВКА: Прикључење на даљинско грејање

Oбавештење о закљученом уговору - прикључење на даљинско грејање

Одлука о додели уговора - прикључење на даљинско грејање

Одговор на постављено питање

Обавештење о продужењу рока за предају документације

Конкурсна документација - Прикључење на даљинско грејање

Позив за подношење понуде - Прикључење на даљинско грејање


ЈАВНА НАБАВКА: Услуге рекламе у часопису „Национала ревија“ и у ТВ емисији „Од злата јабука“ 

Обавештење о закљученом уговру у часопису Национална ревија и у ТВ емисији од Злата јабука

Одлука о додели уговора

Конкурсна- Национална ревија и од злата Јабука

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда


 

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге  културе за реализацију манифестације "12 Београдски карневал бродова"

Обавештење о закљученом уговору - Услуге културе за реализацију манифестације 12 Београдски карневал бродова

Одлука о додели уговра - Услуга културе за реализацију манифестације 12. Београдски карневал бродова

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Услуге културе за реализацију манифестације

Конкурсна документација Услуге културе за реализацију манифестације 12 Београдски карневал бродоваИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Измене и допуне 2 Плана јавних набавки ТОБ


 

ЈАВНА НАБАВКА: Куповина двадесет типских тезги за „Скадарлијски базар“

Обавештење о закљученом уговору - Куповина двадесет типских тезги за Скадарлијски базар

Одлука о додели уговора - Куповина двадесет типских тезги за Скадарлисјки базар

тражење и давање појашњења

Ποзив за подношење понуда куповина двадесте типских тезги за скадарлијски базар

Κонкурсна докуметација куповина двадесет типских тезги за Скадарлијски базар

 


 


ЈАВНА НАБАВКА: „Услуге културе за реализацију уметничких програма у циљу промоције амбијенталних целина града Београда „Лето у Скадарлији“ и „Под крошњама топчидерског платана“

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2...

Oбавештење о закљученом уговору Услуге културе за реализацију уметничких програма у циљу промоције амбијенталних целина града Београда...

Oдлука о обустави преговрачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за Партију 2

Oдлука о додели уговора - „Услуге културе за реализацију уметничких програма у циљу промоције амбијенталних целина града Београда „Лето у Скадарлији“ и „Под крошњама топчидерског платана“ 

Конкурсна документација за јавну набавку - ,,Услуге културе за реализацију уметничких програма у циљу промоције амбијенталних целина града Београда ,,Лето у Скадарлији" и ,,Под крошњама топчидерског платана"

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде - ,, Услуге културе за реализацију уметничких програма у циљу промоције амбијенталних целина града Београда ,, Лето у Скадарлији" и ,,Под крошњама топчидерског платана" 


 


ЈАВНА НАБАВКА: „Услуге у области културе за реализацију VII Београдског латино маритона 2016. године“

Oбавештење о закљученом уговору - Услуге у области културе за реализацију VII Београдског латино маратона 2016 године

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Услуге у области културе за реализацију VII Београдског латино маратона

Конкурсна документација - Услуге у области културе за реализацију VII Латино маратона 2016.год.

Odluka o dodeli ugovora- Usluge u oblasti kulture za realizaciju VII Beogradskog latino maratona 2016 god.


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: „Услуге израде публикација“

Конкурсна документација - Услуге израде публикација

Позив Услуге израде публикација 

Одлука о додели уговора - Услуге израде публикација

Обавештење о закљученом уговору -Услуге публикације


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: „Услуге туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга исхране и пића у земљи“

Oбавештење о закљученом уговору -Услугe туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга исхране и пића у земљи

Одлука о додели уговора - Услуге тур.аг.ради обезбеђења угоститељских услуга исхране и пића у земљи

Конкурсна документација услуге туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга исхране и пића у земљи

позив за подношење пунуде- Услуге туристичких агенција ради обезбеђења угоститељских услуга исхране и пића у земљи

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: „Услуге туристичких агенција ради обезбеђења услуге смештаја у земљи

обавештење о закљученом уговору- Услуге туристичких агенција ради обезбеђења услуге смештаја у земљи

Одлука о додели уговора 

Kонкурсна документација услуге туристичких агенција ради обезбеђења услуге смештаја у земљи

Позив услуге туристичких агенција ради обезбеђења услуге смештаја у земљи

Pitanje i odgovor 1

Pitanje i odgovor 2


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: „Услуга туристичких агенција ради обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у иностранству“

Одлука о измени уговора о јавној набавци - Услуге туристичких агенција ради обез авио карт и хоте.смеш у иност

Oбавештење о закљученом уговору- Услуге туристичких агенција ради обез. авио карата и хотелског смештаја у иностанству

одлука о додели уговора- услуге туристичких агенција ради обезбеђења авио карата и хотеског смештаја у иностранству

 odgovor-na-pitanje-1 

 odgovor-na-pitanje-2

 Позив за подношење понуде - агенције

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - услуге туристичких агенција (авио карте и смештај у иностранству)


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ: „Најам брендираног аутобуса са возачем“

- јавна набавка мaле вредности
- редни број набавке 5/2016

Одлука о додели Уговора - најам брендираног аутобуса са возачем

Најам брендираног аутобуса са возачем-конкурсна документација

Позив за подношење понуда најам брендираног аутобуса са возачем

Обавештење о закљученом уговору Најам брендираног аутобуса са возачем


 ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 Izmena plana javnih nabavki

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: „Услуге аутобуског превоза за промотивне туре“

Обавештење о закљученом уговору Услуге аутобуског превоза у промотивне сврхе

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  -Услуге аутобуског превоза за промотивне туре

Конкурсна докумeнтација Услуге аутобуског превоза за промотивне туре

Позив за подношење понуда - Услуге аутобуског превоза за промотивне туре

 


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2016. "УСЛУГА ШТАМПЕ"

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Одговор на постављено питање

Обавештење о продужењу рока за предају документације

poziv-stampa

STAMPA-konkursna dok.

Odluka o dodeli ugovora Usluga stampe


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: „Закуп опреме за манифестације“

Обавештење о закљученом уговору - закуп опреме за манифестације

Odluka o dodeli ugovora- Sky Solutions

Konkursna dokumentacija zakup opreme za manifestacije 

Позив за подношење понуда- закуп опреме за манифестације

  


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ,,Услуге туристичких водича“

Одлука о додели Уговора - услуге туристичких водича

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација - Услуге туристичких водича

Позив за подношење понуда - Услуге туристичких водича


pravilnik јн 2016- januar

Scan2

Scan20001

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.