Поделите ову страну

Контакт

Контакт

Туристичка организација Београда
Француска 24
11000 Београд, Србија
Тел/Fax: 011 36 25 060
              011 36 25 064
E-пошта: tobsekretarica@tob.rs

ПИБ: 101513828
Матични број: 17079085

 

В.Д. Директора
Миодраг Поповић 

Заменик директора
Слободан Унковић

Руководилац сектора за правне, финансијске и заједничке послове

Руководилац сектора за информативну и комерцијалну делатност

Срђан Ћопић
Е-Пошта:  scopic@tob.rs

 

Руководилац сектора за развој, унапређење туризма и манифестације
Саша Стевановић
E-пошта: sstevanovic@tob.rs

Руководилац сектора за промоције
Јадранка Ђорђевић
Е-пошта: jdjordjevic@tob.rs


Шеф конгресног бироа
Драгана Бабовић
E-пошта: dbabovic@tob.rs


Управни одбор ТОБ: 
Снежана Вукомановић, председник
Мирко Глушчевић
Дина Вранешевић
Драган Вујовић
Владимир Лукић
Светлана Гогић

Надзорни одбор:
Зоран Сретеновић, председник
Светлана Милутиновић
Славица Дубљевић


ПР СЛУЖБА
Јелена Станковић
E-mail: jstankovic@tob.rs

Тел:+381 62 885 23 22

Маја Живковић
E-пошта: mzivkovic@tob.rs


Односи с јавношћу, одељење Туристичке организације Београда задужено за комуникацију са страним медијима.
Прес информације - актуелне теме
Фотографије се шаљу на захтев медија
Статистички подаци