Јавне набавке

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ

Датум објаве: 2020-01-17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда - Измена

Конкурсна документација- Измена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

УСЛУГЕ НАЈМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Датум објаве: 2020-01-24

Конкурсна документација 2018

Позив за подношење понуда

Одговор на тражене додатне инофмације и појашњења

Измена конкурсне

Одговор на питање

Одлука о додели уговора-Услуге најма моторних возила