Јавне набавке

УСЛУГЕ НАЈМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Датум објаве: 2020-01-24

Конкурсна документација 2018

Позив за подношење понуда

Одговор на тражене додатне инофмације и појашњења

Измена конкурсне

Одговор на питање

Одлука о додели уговора-Услуге најма моторних возила

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ

Датум објаве: 2020-01-17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда - Измена

Конкурсна документација- Измена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

УСЛУГЕ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У ИНОСТРАНСТВУ (2019)

Датум објаве: 2020-01-16

Одлука о додели уговора 17-Мирос

Одлука о додела наруџбенице 18-Мирос

Одлука о издавање наруџбенице 19-Мирос

Одлука о издавању наруџбенице 20-Мирос

Одлука о додели наруџбенице 22-Мирос

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Датум објаве: 2022-04-07

Јавни позив

Услуге агенција за промоцију и логистику

Датум објаве: 2022-05-04

Партија 1 Услуге агенција за промоцију и логистику- Промоција туристичке понуде Београда у Анкари, 25.05.2022. године

Javni poziv

Contract notice

 

УСЛУГЕ ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА И ТУРОПЕРАТЕРА И УСЛУГЕ ПОМОЋИ ТУРИСТИМА

Датум објаве: 2022-05-20

Јавни позив