Galerija prirodnjačkog muzeja

Zgrada u kojoj je smeštena Galerija prirodnjačkog muzeja jedna je od najstarijih zgrada u kompleksu Beogradske tvrđave. Pretpostavlja se da je podignuta krajem 18. veka, a ucrtana je na jednom turskom planu iz četrdesetih godina 19. veka. Smatra se da je ova zgrada, koja predstavlja prelaz od balkansko-turskog ka evropskom graditeljstvu, napravljena za potrebe straže koja je čuvala glavni prilaz Stambol kapiji. 

U stalnoj postavci posebno privlače pažnju ostaci životinjskog sveta ledenog doba i fosilne vrste koje ukazuju da je na prostoru Beograda pre petnaest miliona godina postojalo toplo Panonsko more.

Galeriju prirodnjačkog muzeja možete posetiti sa objedinjenom ulaznicom “MUSEUMS 4 YOU” koju možete kupiti online na platformi Visit-Serbia.Online

Link za online kupovinu: https://bit.ly/museums4you-tob-rs