Kuća legata

Kuću legata je Skupština grada Beograda osnovala sa ciljem preuzimanja stalne brige o legatima poklonjenim gradu i njihovom otvaranju za javnost. Upravna zgrada Kuće legata nalazi se u zdanju poznatog beogradskog trgovca Veljka Savića, jedne od prvih modernih jednospratnih kuća, u novoprojektovanoj Knez Mihailovoj ulici, po regulacionom planu Emilijana Josimovića iz 1867. godine.