Legat Petra Lubarde

Legat Petra Lubarde otvoren je u obnovljenoj vili na Dedinju u kojoj je živeo uticajni slikar, koji je značajan broj dela zaveštao Beogradu. Petar Lubarda jedan je od najznačajnijih umetnika ovih prostora koji je svojim stvaralaštvom obeležio i odredio tokove slikarstva druge polovine 20. veka. Osim Lubardinih slika, crteža i grafika u Legatu je izložen i deo nameštaja i biblioteke, umetnikov radni sto, štafelaj i deo arhivske građe (pisma, beleške, skice, lična dokumenta i porodične fotografije).