Prirodnjački muzej

Prirodnjački muzej je 1939. godine smešten u zgradi nekadašnje Prve ženske gimnazije.

Bogatstvo prirodnjačkih zbirki podelejeno je na mineralošku, petrološku, zbirku fosilnih i recentnih mekušaca, insekata, ptica, sisara, kao i Generalni herbarijum Balkanskog poluostrva. Prirodnjački muzej nema stalnu postavku, a izložbena aktivnost odvijaja se u Galeriji Prirodnjačkog muzeja.