Prodajna Galerija ”Beograd”

Zgrada iz 1911. godine u kojoj je smeštena Galerija predstavlja zaštićeni spomenik kulture. U neposrednoj blizini ove u narodu prozvane Kuće slikara, u zdanju u ulici Kosančićev venac 12, nalazila se krajem 19. veka, Prva srpska crtačka i slikarska škola Kirila Kutlika..

Posle Drugog svetskog rata u Kuća slikara osmišljena je kao umetnički paviljon u kom su ateljee imali mnogi poznati umetnici. U podnožju Kuće slikara duže od pola veka postoji Prodajna galerija Beograd, uporište mnogih umetnika koji su u njoj izlagali, samostalno i kolektivno ali i koji su u toj galeriji prodavali svoja dela.