PTT muzej

PTT muzej smešten je u prizemlju reprezentativnog zdanja Prve telefonske centrale, izgrađenog 1908. godine u srpsko-vizantijskom stilu. Postavka kroz istoriju poštanskog i telefonskog saobraćaja, odslikava mnoge istorijski značajne detalje o  tehničkim i tehnološkim inovacijama od 19. veka do danas. Posetioce u holu Muzeja dočekuje diližansa iz 19. veka korišćena za prevoz pošte i putnika na teritoriji Istre, koju je Muzeju poklonio predsednik Tito.

Izdvajaju se prvi Morzeov telegraf u Srbiji iz 1855. godine, Hjuzov uveden kod nas 1891. godine,  „Edisofon“ – mehanički diktafon iz 1912. godine, kao i originalni telefoni od 1882. do danas. Posebnu pažnju privlači telefon kralja Petra Prvog, koji je koristio u periodu od 1904. do 1911. godine.