Igrali se konji vrani–Dom Narodne skupštine

Ove impozantne skulpture postavljene 1938. pred glavnim ulazom u Dom narodne skupštine rad su čuvenog vajara Tome Rosandića. Autor je kompoziciji bronzanih konja i njihovih bronzanih krotitelja dao naziv ''Igrali se konji vrani, a sa njima div junaci'', govoreći da su konji snaga, a čovek ono što snagu kroti i kontroliše...Ova kompozicija ukazuje na Skupštinu kao simbol demokratije, zakona i pobede razuma.