ВОЗОМ

Разграната мрежа железничког саобраћаја повезује Београд са свим крајевима Европе, дневним и ноћним возовима. Железнице Србије омогућавају различите комерцијалне повластице:

Inter Rail

Euro Domino

Railplus

Balkan Flexipass

Easy Travel Card

Euro<26

City Star

Јединствена балканска тарифа

Железнице Србије, www.zeleznicesrbije.com

Call center: +381 11 360 28 99