Јавне набавке

I измена и допуна плана рада за 2024

Датум објаве: 2024-04-02

I измене и допуне плана рада за 2024 можете преузети овде

Измена плана набавки за 2024 на које се не примењује закон

Датум објаве: 2024-04-02

Измене плана набавки за 2024 на које се не примењује закон можете преузети овде

Јавни позив - услуге туристичких водича-2024

Датум објаве: 2024-04-02

Јавни позив - услуге туристичких водича за 2024. годину можете преузети овде

Реализатор активности на пројектима у туризму - Сектор за промоције

Датум објаве: 2024-03-26

Реализатор активности можете преузети овде

Програм рада за 2024. годину

Датум објаве: 2024-01-15

Програм рада можете преузети овде

III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА ЗА 2023

Датум објаве: 2023-10-10

III измену и допуну програма рада можете преузети овде

Технички секретар у Сектору за правне, кадровске, административне послове, јавне набавке и финансијско рачуноводствене послове

Датум објаве: 2023-06-20

Текст огласа можете погледати овде

Програм рада за 2023. годину

Датум објаве: 2023-05-31

Програм рада можете преузети овде

Извештај о раду Туристичке организације Београда за 2022. годину

Датум објаве: 2023-05-31

Извештај можете преузети овде

Јавни позив - Превоз и смештај

Датум објаве: 2023-05-05

Јавни позив

Јавни позив - Услуге туристичких агенција ради обезбеђења услуге превоза и хотелског смештаја у иностранству

Датум објаве: 2023-04-05

Јавни позив

Оглас за радно место - Инфoрматор у ТИЦ-у

Датум објаве: 2023-03-27

Текст огласа

Јавни позив - Услуге туристичких водича

Датум објаве: 2023-03-06

Јавни позив

ОПШТИ АКТИ

Датум објаве: 2022-11-15

2. Измена Плана јавних набавки ТОБ за 2022.

2. Измена и допуна Плана набавки ТОБ за 2022.- Набавке на које се закон не примењује

FINANSIJSKI PLAN 2022

I Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места

II Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места

III IZMENA I DOPUNA PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2022.

III IZMENA PLANA J.N. ZA 2022.

III ИЗМЕНА ПРОГРАМА РАДА 10.08. 2022

IV IZMENA I DOPUNA PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Pravilnik o bl uredj. post. javne nabavke 14.01.2021_ (00000002)

Извештај о раду Туристичке организације Београда за 2021.годину

Правилник о оранизацији и систематизацији послова у ТОБ 2018 нов

УСЛУГЕ ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА И ТУРОПЕРАТЕРА И УСЛУГЕ ПОМОЋИ ТУРИСТИМА

Датум објаве: 2022-05-20

Јавни позив

Услуге агенција за промоцију и логистику

Датум објаве: 2022-05-04

Партија 1 Услуге агенција за промоцију и логистику- Промоција туристичке понуде Београда у Анкари, 25.05.2022. године

Javni poziv

Contract notice

Партија 4 Конференција за припаднике грчке туритичке привреде и медије у Солуну, у оквиру Међународног сајма туризма „Philoxenia 2022.“, новембар 2022. године

Јавни позив-ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Датум објаве: 2022-04-07

Јавни позив

УСЛУГЕ НАЈМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Датум објаве: 2020-01-24

Конкурсна документација 2018

Позив за подношење понуда

Одговор на тражене додатне инофмације и појашњења

Измена конкурсне

Одговор на питање

Одлука о додели уговора-Услуге најма моторних возила

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ

Датум објаве: 2020-01-17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда - Измена

Конкурсна документација- Измена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

УСЛУГЕ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У ИНОСТРАНСТВУ (2019)

Датум објаве: 2020-01-16

Одлука о додели уговора 17-Мирос

Одлука о додела наруџбенице 18-Мирос

Одлука о издавање наруџбенице 19-Мирос

Одлука о издавању наруџбенице 20-Мирос

Одлука о додели наруџбенице 22-Мирос