AIRPORT GARNI HOTEL

Airport Garni hotel  se nalazi u lepom  poslovnom  i prijatnom okruženju. Lokacijom u Surčinu u neposrednoj  blizini aerodroma, hotel nudi moderan dizajn, komfort, sjajne usluge i visok nivo funk- cionalnosti. Savršen je za poslovna putovanja, kao i za ture razgle- danja ovog balkanskog grada u ekspanziji.